Zasady działania banków

Obecnie podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest szeroko pojęte pośrednictwo finansowe polegające głównie na przyjmowaniu i przechowywaniu lokat, udzielaniu pożyczek i kredytów oraz prowadzeniu rachunków osób fizycznych i osób prawnych. Najważniejsze usługi bankowe świadczone ludności to: konta osobiste, lokaty terminowe, konta oszczędnościowe, lokaty rentierskie. Konta osobiste prowadzone najczęściej w formie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR), na które wpływają dochody osób i z których najczęściej są robione bieżące opłaty, posiadanie konta osobistego pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia bezpieczeństwo pieniądzom. Lokaty terminowe są to umowy z bankiem zawierane na określony czas w zamian za korzystanie z powierzonych mu pieniędzy bank zobowiązuje się wypłacić odsetki wraz z kapitałem po upłynięciu okresu umowy. Konta oszczędnościowe prowadzone w formie rachunku, na którym są gromadzone oszczędności. Można z nich korzystać w dowolnym czasie, jednak są one niżej oprocentowane niż lokaty terminowe. Natomiast lokaty rentierskie są to umowy długoterminowe, bank wypłaca odsetki od wkładu w regularnych odstępach czasu, na przykład co miesiąc lub co kwartał. O dochodzie z lokaty decyduje jej wielkość, czas na jaki została założona, oprocentowanie w stosunku rocznym a także okres kapitalizacji odsetek.