Zalety kredytu konsolidacyjnego

Osoby, które zaciągnęły kilka kredytów, powinny zastanowić się nad możliwością połączenia ich w jeden kredyt, zwany konsolidacyjnym. Takie posunięcie pozwala bowiem na oszczędności w miesięcznym budżecie, w wyniku obniżenia rat kredytu. Połączenie kilku długów w całość i przeniesienie ich do jednego banku spowoduje zmniejszenie comiesięcznych świadczeń, a ponadto wydłuży okres spłaty zobowiązań. Zsumowanie rat powinno bowiem wpłynąć na zmniejszenie ich oprocentowania. Część instytucji bankowych może jednak odmówić skonsolidowania kredytu osobom, które spłacają długi nieterminowo. Analiza ofert bankowych pozwala stwierdzić, że w niektórych tego typu instytucjach po skonsolidowaniu kredytu klient może zaoszczędzić nawet połowę płaconej dotychczas miesięcznej kwoty. Jest to zatem rozwiązanie mogące przynieść realne korzyści osobom, które wzięły na siebie zbyt wiele zobowiązań i nie mogą poradzić sobie ze spłatą zaciągniętych długów. Konsolidacja sprawdza się szczególnie w przypadku zaciągnięcia kilku krótkoterminowych pożyczek. Może ona uchronić dłużnika przed utratą wypłacalności. Trzeba jednak pamiętać, że konsolidacja powoduje co prawda obniżenie rat kredytu, nie wpływa jednak na wysokość zobowiązań, gdyż wydłuża się termin ich spłaty. Powoduje to oczywiście w efekcie wzrost kwoty odsetek, jednak pozwala zachować płynność finansową w dłuższym czasie.