Zalety i wady jednoosobowej firmy

Zalety i wady jednoosobowej firmy

Umowy śmieciowe takie jak zlecenia i o dzieło są plagą ostatnich czasów. Chociaż są korzystne dla pracodawcy, to pracownicy cierpią na jej zawarciu. Nie są płacone przede wszystkim składki ZUS. Jednak można sobie z nimi poradzić. Najprostszą metodą jest założenie własnej firmy. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, czy też indywidualny przedsiębiorca to formy działalności gospodarczej o najmniejszym skomplikowaniu organizacyjnym. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną ani osoby prawne. Do zalet prowadzenia takiej działalności należy zaliczyć niski wkład własny, prostota prowadzenia działalności pod względem prawnym oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji. Niestety, jednoosobowa firma posiada też kilka wad. Na przykład przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za decyzje podejmowane w imieniu firmy, płynność finansowa jest uzależniona od wielkości finansowego wkładu a cała odpowiedzialność za organizację firmy leży na barkach właściciela. To małe zestawienie plusów i minusów dotyczących podjęcia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej powinno pomóc wielu osobom rozważającym założenie własnej firmy w tej formie prawno-organizacyjnej.