Zadania Media Buyer’a w firmie

Dużą rolę w funkcjonowaniu większości firm odgrywa reklama. Ma ona poinformować potencjalnych klientów o istnieniu firmy, pokazać ofertę handlową, zachęcić do zakupu czy skorzystania z danej usługi lub wskazać na korzyści wynikające z odwiedzenia przedsiębiorstwa. Reklama może być umieszczona w Internecie na stronach www, w prasie, na billboardach, a także w telewizji lub radiu. Właściciele większych firm nie zajmują się tym osobiście, tylko zatrudniają w tym celu odpowiednio przeszkoloną osobę. Stanowisko, o którym mowa to media buyer. Zajmuje się on wszystkim, co jest związane z zakupem właściwego medium do celów reklamowych. Musi on przeprowadzać negocjacje z dostawcami i dokonywać różnego rodzaju zakupów. Przykładowo, może zakupić czas na antenie radia. Następnie opracowuje strategię reklamową i wraz z działem reklamy zajmuje się koordynacją projektów. Dodatkowo, musi on na bieżąco sporządzać raporty z przeprowadzonych działań i przekazywać je przełożonym. Cenione na tym stanowisku jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań i twórcze podejście do wykonywanej pracy. Media buyer musi być człowiekiem bardzo operatywnym i zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji. Musi być także komunikatywny, umieć negocjować, być kreatywny, odpowiedzialny i zaangażowany w wykonywanie zleconej mu pracy.