Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło portal, na którym można zweryfikować istnienie podmiotu gospodarczego wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółek prawa handlowego. Wśród wyszukiwanych podmiotów uwzględniani są przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, zakłady opieki zdrowotnej oraz fundacje. Aplikacja pozwala wyszukać także podmioty gospodarcze w upadłości oraz organizacja pożytku publicznego. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony elektronicznie pozwala także zweryfikować dłużników. Wyszukanie w bazie dokonuje się poprzez wpisanie numeru KRS, numeru NIP, numeru REGON, nazwy przedsiębiorstwa lub jego adresu. Baza jest bezpłatna do wglądu. Zawiera także aktualne numery Monitora Sadowo Gospodarczego. Na portalu można założyć konto podmiotu, a także pobrać wydruk wyszukanych danych. Baza podmiotów wpisanych do KRS zawiera oprócz danych adresowych i pełnej nazwy podmiotu także dane dotyczące nazwy organu do reprezentacji, daty uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego czy danych w zakresie członków do reprezentacji podmiotu. Oczywiście baza zawiera także datę wpisu do rejestru przedsiębiorców czy innych organizacji. Wyszukiwarka podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego jest prosta w obsłudze i często odwiedzana przez przedsiębiorców weryfikujących swoich obecnych albo przyszłych partnerów biznesowych, a także przez instytucje publiczne.