Wymogi dla bezrobotnych

Wymogi dla bezrobotnych

Bezrobotni to grupa osób, która w Polsce cały czas wzrasta. Oczywiście wyróżniamy tych, którzy nie podejmują pracy z wybory, na przykład matki, które wolą pozostać gospodyniami domowymi, zajmującymi się dziećmi, czy osoby, które z przekonań nie uznają pracy. Jest jednak jeszcze druga grupa, która bardzo chce podjąć pracę, ale niestety nie może, ponieważ nie ma możliwości jej podjęcia. To właśnie ten drugi rodzaj ludzi nazywamy osobami faktycznie bezrobotnymi. Okazuje się jednak, że nawet uzyskanie tego statusu następuje po spełnieniu kilku warunków. Jakich? Taka osoba przede wszystkim nie może podejmować żadnej pracy, nie tylko na zasadzie umowy o pracę, ale także umowy zlecenia, czy umowy o ludzi. Poza tym osoba ubiegająca się o ten tytuł musi podpisać odpowiednie zaświadczenia i co jakiś okres czasu, ustalony przez Urząd Pracy, bezwzględnie zgłosić się do placówki. Taki wymóg jest bardzo ważny bo możliwość usprawiedliwienia nieobecności następuje tylko przy złożeniu zwolnienia lekarskiego, do siedmiu dni po terminie. Co jeszcze nas obowiązuje? Jeśli Urząd Pracy wyznaczy nam szkolenie, czy konkretną pracę, bezwzględnie musimy ją podjąć. Jednak warto podjąć te wszystkie kroki, ponieważ status bezrobotnego przez jakiś czas wlicza się do lat pracy wymaganych do osiągnięcia emerytury, ale przy okazji pozwala na utrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego.