Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa nie jest zazwyczaj przyjemnością, jednakże jest to ostatni etap odzyskiwania długów. Można jej uniknąć, istnieje bowiem wiele rozwiązań, które pozwalają na rozwiązanie sprawy w inny sposób. Zanim dojdzie do sądowego dochodzenia należności, wcześniej wprowadzana jest tak zwana windykacja polubowna. Na tym etapie podejmuje się próby dogadania z klientem na stopie polubownej, rozłożenia zaległości na raty czy podobne zabiegi, aby uniknąć wstępowania na drogę sądową. Coraz więcej firm oferuje także usługi takie jak windykacja masowa długów. Korzystają z nich ci przedsiębiorcy, którzy zazwyczaj mają wiele niezapłaconych faktur od wierzycieli. Zlecanie windykacji wobec wielu osób jest dla nich korzystniejsze, gdyż wówczas koszty są niższe. Bardzo często podpisują umowy z firmami windykacyjnymi na obsługę wszystkich zadłużeń. W takiej sytuacji bardzo często kontrahenci mogą zobaczyć na fakturach czy innych dokumentach związanych z płatnościami pieczątkę informującą o tym, iż dochodzeniem należności zajmuje się konkretna firma windykacyjna. Dla dłużnika zalegającego z płatnościami znacznie lepszym rozwiązaniem jest polubowne porozumienie z firmą windykacyjną. Wówczas można uniknąć przede wszystkim dość wysokich kosztów sądowych.