Wakacje od spłaty kredytu

Konkurencja na rynku bankowym sprawia, że poszczególne instytucje kuszą potencjalnych klientów coraz to nowymi możliwościami. W wielu placówkach bankowych można na przykład skorzystać z wakacji od kredytu. Jest to usługa mająca na celu danie wytchnienia tym, którzy nie radzą sobie z terminowym dokonywaniem spłat, gdyż stanowią one zbyt duże obciążenie domowego budżetu. Oczywiście jest to rozwiązanie dla osób mających tylko przejściowe kłopoty. Pozwala im odsunąć w czasie obowiązek spłacenia raty. Późniejsza spłata może polegać na konieczności oddania zalegającej sumy w innym terminie lub na rozpisaniu jej na poszczególne okresy rozliczeniowe poprzez dołączenie do kolejnych rat niewielkich kwot. Taki sposób czasowego odciążenia dłużnika od zaciągniętych zobowiązań oferuje wiele instytucji bankowych, jednak oferty poszczególnych banków mogą znacznie się od siebie różnić. Niektóre proponują zawieszenie spłaty tylko kapitałowej części raty, co oznacza konieczność terminowej spłaty odsetek, które nierzadko są bardzo wysokie. Inne banki mogą oferować zawieszenie całej raty kredytu, włączając w to zarówno sumę kapitałową, jak i odsetkową. Niektóre instytucje mają w ofercie zarówno możliwość odroczenia spłaty części raty, jak i całości. Osoby mające sezonowe dochody mogą się zdecydować na kredyt elastyczny, który pozwala im na dość swobodne regulowanie wysokości poszczególnych rat.