Usługi corporate banking

Wielu właścicieli polskich firm nie zdaje sobie sprawy, jakie usługi oferują im banki. Wciąż mało powszechne jest chociażby korzystanie z możliwości zdalnego kontaktu z bankiem. Tymczasem produkty bankowości elektronicznej dla firm mogą przybierać najróżniejsze formy. Rozwiązania te służą zdalnej obsłudze przedsiębiorstw, od tych najmniejszych aż po największe. Początkowo były one dostępne na polskim rynku tylko dzięki zagranicznym instytucjom finansowym, obecnie mają je w ofercie także polskie banki. Znowelizowane przepisy pozwalają na uznawanie operacji bankowych dokonywanych drogą elektroniczną za tak samo ważne, jak te przeprowadzone w tradycyjny sposób. Nie funkcjonuje jeszcze wprawdzie elektroniczny podpis, ale bank może uzgodnić z firmą wiarygodny sposób potwierdzania danych. Umowa zawierana między stronami reguluje m.in. takie kwestie, jak zakres danych dostarczanych przez bank o realizacji usług, czas składania zleceń i odpowiedzialność banku za ewentualne błędy wynikające z przyczyn losowych lub z winy użytkownika. Zawierając umowę należy ponadto ustalić osoby upoważnione do składani zleceń, zasady dostępu do systemu, przeglądu danych itd. Wybór oferty konkretnego banku musi być poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb danej firmy w tym zakresie oraz wyliczeniem całkowitych kosztów takich usług.