Umowy śmieciowe – czy potrzebne?

Umowy śmieciowe – czy potrzebne?

Na obecnym rynku pracy istnieje ciągły konflikt pomiędzy przedsiębiorstwami, a osobami poszukującymi pracy, lub już pracownikami. Dlaczego? Kierują nimi odmienne interesy. Firmy chcą wypracować jak największy zysk, natomiast pracownicy chcą jak największej wypłaty, a przy okazji zapewnienia składek ZUS-owskich i ubezpieczenia zdrowotnego. Ten konflikt niestety nie jest do rozwiązania. Jednak podstawowym zarzutem jaki kierują pracownicy do swoich pracodawców, jest stosowanie tak zwanych umów śmieciowych. Co to znaczy? Pracodawcy najczęściej proponują pracę na zasadzie umowy zlecenia, albo umowy o dzieło. Dlaczego akurat te formy? Znacznie ograniczają koszty zatrudnienia, ponieważ nie płaci się od nich składek do ZUS-u. jednak osoby, które chcą podjąć pracę nie są zadowolone z tej opcji, ponieważ takie umowy nie wliczają się do lat wliczanych do emerytury. Widać więc, że ta dziedzina faktycznie jest ogromnym problemem. W ostatnim czasie rząd zaproponował zlikwidowanie takich umów, co spotkało się z protestem pracodawców. Czy jednak taka decyzja byłaby odpowiednia? Przecież dla poszczególnych ludzi lepiej jest już pracować na umowę śmieciową, niż nie mieć pracy w ogóle. To całkiem naturalne. W innym przypadku, mogłoby się okazać, że pracodawcy nie mają funduszy na zatrudnienie pracowników. Konflikt więc pozostanie nierozwiązany.