Umowa użyczenia w firmie

Umowa użyczenia w firmie

Każdy, kto rozmyśla o rozpoczęciu działalności gospodarczej musi liczyć się z ponoszeniem wydatków inwestycyjnych. Jeśli jednak angażujemy się w ryzykowną działalność, nie warto wkładać pieniędzy w środki trwałe. Wtedy zastosowanie może znaleźć umowa urzeczenia. Jest to umowa, która polega na bezpłatnym korzystaniu z majątku innych osób. Przedmiotem takiej umowy mogą być między innymi maszyny, sprzęt komputery czy samochód. Trzeba jednak wiedzieć, że, mimo, iż nie wydaliśmy na to pieniędzy, w naszej firmie powstał przychód. A skoro powstał przychód to należy zapłacić od niego podatek. Oczywiście istnieją wyjątki od reguły. Zgodnie z ustawą o PIT, zwalnia się od podatku dochodowego wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że nie zapłacimy podatku od rzeczy użyczonej nam do użytkowania przez najbliższą rodzinę, ponieważ takie świadczenia nie są uznawane za przychód. Natomiast wydatki ponoszone na eksploatację i użytkowanie można zaliczyć do kosztów. To pokazuje, że znajomość przepisów prawa np. dotyczących umowy użyczenia, może uchronić przyszłego przedsiębiorcę od ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Dlatego warto być z nimi na bieżąco.