Spółki partnerskie – ciekawy sposób utworzenia firmy

Wśród osobowości prawnych, którym przepisy prawa pozwalają na istnienie, możemy znaleźć spółki partnerskie. Oczywiście ten rodzaj prowadzenia działalności posiada ułomną osobowość prawną, jednak jego budowa jest tak ciekawa, że warto dobrze poznać działanie takiej formy prawnej. Co o niej wiemy? Spółkę partnerską może założyć dwóch równoprawnych wspólników, którzy pragną razem prowadzić firmę, wkładają odpowiednią sumę pieniędzy, wkład rzeczowy i swoje umiejętności, oraz działają w jednym celu. To całkiem oczywiste założenia, gdy mamy do czynienia z dwoma wspólnikami. Jest jednak coś jeszcze. Spółki partnerskie mogą być powołane tylko i wyłącznie w momencie wykonywania ściśle określonego zawodu. Taki rodzaj firmy, mogą założyć adwokaci, radcy prawni, albo notariusze. Oczywiście wymienionych w przepisach prawa zawodów jest dużo więcej, na tych jednak przykładach najlepiej widać, o co tak naprawdę chodzi. Oglądając filmy często zwracamy uwagę na kancelarie prawne, które działają właśnie na bazie dwóch, albo więcej wspólników. To sposób na rozdzielenie zadań i oczywiście również ryzyka związanego z prowadzeniem własnej organizacji. Co się bowiem dzieje w chwili podjęcia zobowiązań? Początkowo odpowiada za nie firma, jeśli jednak środków brakuje, odpowiadają za nie obaj wspólnicy, w równym stopniu.