Spółki kapitałowe w organizacji

Spółki kapitałowe w organizacji

Polski ustawodawca przyjąć dobra drogę w etapie rejestrowania spółek kapitałowych, takich jak spółka akcyjna czy spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Spółki tworzone zgodnie z kodeksem spółek handlowych obwarowane są wieloma czynnościami, które musza być dopełnione by rejestracja spółki mogła być uznana. Przed zarejestrowaniem spółki i przed jej faktycznym rozpoczęciem działalności podmiot ja tworzący musi wpisać ja do rejestr przedsiębiorstw, który jest częścią krajowego rejestru sadowego. Spółka przed uzyskaniem wpisu musi posiadać spisaną umowę, musi przyjąć statut spółki, podzielić (objąć) udziały lub akcje oraz musi dopełnić wielu czynności organizacyjnych, jak posiadanie lokalu (biura, zakładu), założenie konta bankowego, uzyskanie numeru NIP i REGON, a nawet zatrudnienie pracowników. W ten sposób można faktycznie przyjąć, iż podmiot ten chce podjąć działalność gospodarczą. Okres, w którym podmiot tworzący ma czas na dopełnienie tych formalności określany jest sformułowaniem w organizacji. Podmiot wybierając formę prawną np. sp. z o.o. i dopełniając czynności do jej zatwierdzenia przez są musi posługiwać się zwrotem w organizacji. Pozwala to kontrahentom zweryfikować, iż ich partner biznesowy jest dopiero nowym podmiotem na rynku i faktycznie dopiero organizuje się. Oczywiście czas na organizacje spółki jest uregulowany w przepisach prawa handlowego i obecnie wynosi 6 miesięcy.