Skandia polisa inwestycyjna na życie produkty

Skandia polisa inwestycyjna na życie produkty

Skandia polisa inwestycyjna to produkt który wybiera bardzo wielu klientów. Daje bowiem możliwość powiększania zgromadzonych oszczędności czy też zabezpieczenia przyszłości rodziny i dzieci. Bardzo często polisa inwestycyjna jest wybierana jako dodatkowy produkt. Klienci, którzy wybierają ubezpieczenia takie jak Skandia polisa na życie często mogą liczyć na znacznie niższe stawi składek z tytułu wykupionej dodatkowo polisy inwestycyjnej. Tego typu polisa jest produktem obarczonym ryzykiem inwestycyjnym, bowiem przychody uzależnione są d zysku, jaki towarzystwo ubezpieczeniowe uzyska inwestując oszczędności klientów na przykład w fundusze powiernicze. Takie możliwości zainteresowanym klientom daje nie tylko Skandia produkty tego typu można bowiem znaleźć w ofercie niemalże wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Rosnąca konkurencja w tym zakresie jest korzystna przede wszystkim dla zainteresowanych klientów, gdyż dzięki temu mogą liczyć na bardziej atrakcyjne warunki oferowanych im produktów. W związku z dynamicznymi zmianami na rynku finansowym warunki inwestowania dla zainteresowanych takimi produktami klientów również bardzo często ulegają zmianom. Dlatego aby mieć pewność wyboru jak najlepszego produktu powinno się porównać ze sobą przynajmniej kilka produktów tego typu.