Różne odmiany CSR

Różne odmiany CSR

Aktualnie nowopowstające i istniejące od lat na rynku firmy dążą do unikalnej propozycji sprzedaży, która może wyróżnić ich wśród konkurencji w umysłach konsumentów. CSR może odegrać ważną rolę w budowaniu lojalności klientów w oparciu o charakterystyczne wartości etyczne. Kilka znanych marek, takich jak The Coca-cola, The Body Shop czy NIVEA są oparte na takich właśnie wartościach. Zakładanie i prowadzenie firmy z uwzględnieniem działań CSR buduje reputację, obraz uczciwości i najlepszych praktyk w biznesie. Program CSR może być pomoc w rekrutacji i utrzymaniu kadry, w szczególności w ramach konkurencyjnego rynku studentów. Zakładanie i prowadzenie firmy zgodne z polityką CSR ma wielorakie korzyści, które z czasem przekształcają się w zysk firmy. Potencjalni rekruci często pytają o politykę CSR firmy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a zatrudnieniu chętnie angażują się w konkretne akcje dobroczynne. CSR może pomóc poprawić postrzeganie firmy wśród jej pracowników, zwłaszcza gdy mogą oni wziąć udział w akcjach związanych z pozyskiwaniem funduszy lub wolontariatem w domu dziecka. Zakładanie i prowadzenie firmy praktykującej CSR powoduje, że firmy mogą przekonać rządy i szerszą publiczność, że przejmują je takie zagadnienia jak zdrowie i bezpieczeństwo, różnorodność oraz środowisko naturalne. Przekaz mówi również, że przedsiębiorstwa są świadome dobrych praktyk w zakresie standardów pracy i wpływu na otoczenie.