Role zarządcze w firmie

Role zarządcze w firmie

Management w firmach składa się zwykle z grona dyrektorów (w tym dyrektorów niewykonawczych i dyrektorów wykonawczych), prezesów, wiceprezesów i innych członków szczebla zarządzających. Są oni odpowiedzialni za kontrolę i nadzór nad całą organizacją. Na posiedzeniach planują działania strategiczne, ustalają politykę firmy oraz podejmują wiążące decyzje w odniesieniu do prowadzonej działalności. Ponadto menedżerowie najwyższego szczebla odgrywają znaczącą rolę w mobilizacji środków zewnętrznych i są odpowiedzialni wobec akcjonariuszy i społeczeństwa. Ich głównym zadaniem jest zakładanie i prowadzenie firmy oraz jej rozwój, w zależności od nadarzających się okazji na rynku. Zespół dyrektorów zazwyczaj składa się z osób niepełniących funkcji kierowniczych, ale mimo to zaangażowanych w działalność organizacji, choć ich obowiązki różnią się w zależności od rodzaju firmy. Inne obowiązki ma dyrektor w organizacji publicznej, a inne w prywatnej. Zakładanie i prowadzenie firmy to również zadanie zarządu. Ustala on strategię firmy oraz podejmuje ​​ważne decyzje, takie jak znaczące przejęcia. Działalność zarządu może być wspierana przez CEO lub CFO, czyli osoby odpowiedzialne za doradztwo i wykonawstwo pod kątem strategicznym i finansowym. Umiejętności kierownictwa są różne w zależności od rodzaju organizacji, ale zazwyczaj obejmują zrozumienie szerokiej konkurencji, gospodarki światowej oraz zagadnień politycznych.