Rola analityka finansowego

Większe przedsiębiorstwa działające w Polsce decydują się na zatrudnienie analityka finansowego. Jest to bardzo rozsądne działanie ze względu na rolę, jaką on pełni w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego praca ma związek z księgowością i finansami firmy. Gromadzi on i analizuje dane finansowe firmy, a następnie bada pod kątem prognozy przyszłościowej. Przełożony może wymagać od niego informacji tak opracowanej, by można ją było wykorzystać do sprawnego kierowania przedsiębiorstwem. Analityk prowadzi szczegółowe analizy finansowe, a także ocenia rentowność sprzedaży, poszczególnych wyrobów, jak i firmy, jako całości. Wiedza osoby na tym stanowisku jest bardzo przydatna do tworzenia strategii finansowych na przyszłość. Dzięki niemu przedsiębiorca dokonuje rozsądnych i dobrze przeanalizowanych decyzji. Firma działa sprawnie, a w razie jakichś trudności bada ich przyczyny i proponuje najlepsze rozwiązanie. Praca ta wymaga dobrego wykształcenia ekonomicznego i finansowego. Konieczna jest też znajomość programów komputerowych MS Office i tych do obsługi bazy danych. Na tym stanowisku najlepiej sprawdzają się osoby myślące analitycznie, komunikatywne, sumienne, wnikliwe, radzące sobie w sytuacjach stresowych i takie, które są cierpliwe i wytrwałe w swojej pracy. Ważna jest też znajomość rynku finansowego.