Rodzaje kredytów

Rodzaje kredytów

Rodzaje kredytów – Podmioty wspierające powstawanie i rozwój przedsiębiorstw to instytucje otoczenia biznesu. Są to szeroko pojęte organizacje takie jak: stowarzyszenia, fundacje, agencje rozwoju regionalnego, lokalne centra wspierania przedsiębiorczości, klastry przemysłowe, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory akademickie, których celem jest organizacja spotkań i szkoleń dla przedsiębiorców, a także doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i usługi finansowe oraz informacyjne. Celem instytucji otoczenia biznesu jest także kojarzenie przedsiębiorstw. IOB muszą nieustannie aktualizować swoją ofertę, by zapewniać firmom bieżące i przydatne informacje. Katalog usług instytucji otoczenia biznesu jest duży. Oferują one także pośrednie wsparcie dla firm w postaci instrumentów finansowych, jakimi są pożyczki i poręczenia dla firm. Preferencyjne kredyty dla firm udzielane przez instytucje otoczenia biznesu różnią się od komercyjnych kredytów bankowych kosztami związanymi z wysokością odsetek, prowizji, a także formami zabezpieczeń, które w przypadku takich instrumentów finansowych są mniej rygorystyczne. Zabezpieczeniem pożyczki preferencyjnej jest często tylko sam weksel in blanco. Okresy spłaty pożyczki preferencyjnej, a także same kryteria dostępności takiej pożyczki są o wiele prostsze niż kryteria uzyskania pożyczki bankowej przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza przez firmy, które niedługo funkcjonują na rynku.