Psycholog pomoże firmie

Wielu ludzi bardzo podejrzliwie patrzy na psychologię jako naukę. Wynika to między innymi z błędnych informacji na temat podstaw, które służą psychologom do wyciągnięcia wniosków. A szkoda, że niektórzy z góry odrzucają pomoc tego rodzaju. Psychologia pomaga bowiem nie tylko w codziennym życiu, ale także w pracy. Zatrudnienie w firmie psychologa pracy i organizacji pozwoli poprawić sytuację w wielu aspektach. Fachowiec jest w stanie stworzyć adekwatne i szczegółowe opisy stanowisk pracy, zbadać poziom motywacji pracowników i wcielić w życie działania, które pozwolą ten poziom znacznie ponieść. Psycholog jest też w stanie opracować dobry system kar i nagród dla najgorszych i najlepszych podwładnych, a także ocenić i skorygować sposób zarządzania pracownikami przez osoby na kierowniczych stanowiskach. Nauczy też, jak można zapobiegać wypaleniu zawodowemu i jak rozwiązywać pracownicze konflikty na różnych szczeblach. Psychologia ma w zanadrzu również sposoby na rekrutację, którą powinno się dopasować do stanowiska i przeprowadzić w sposób etyczny. Także derekrutacja, a więc zwalnianie pracowników, musi przebiegać zgodnie z pewnymi wypracowanymi w badaniach zasadami. Psycholog może pomóc w tym i w wielu jeszcze elementach funkcjonowania firmy, które mogą działać lepiej często bez dużych dodatkowych kosztów.