Prywatne banki na świecie

Banki jakie istnieją na świecie można podzielić na kilka rodzajów, według różnych kryteriów. Jednym z takich kryteriów jest właścicielstwo. Banki można podzielić na prywatne oraz państwowe. Banki prywatne to najpopularniejsze banki. Banków państwowych jest zdecydowanie mniej. Banki opierają swoją działalność na przepływie kapitału, dlatego lepiej jest, gdy ich właścicielami są prywatne osoby dysponujące określoną ilością pieniędzy. W Polsce obecnie funkcjonuje tylko jeden bank państwowy, reszta to banki prywatne. Banki prywatne zwane są bankami komercyjnymi, dlatego że do swojego działania używają prywatnego kapitału i same mają generować zyski. Banki są instytucjami jak każde inne i żeby działać potrzebują zarabiać, są to normalne praktyki rynkowe. Do założenia banku w Polsce wymagane jest spełnienie określonych warunków. Potrzeba mieć między innymi wykształcenie w zakresie bankowości oraz określony kapitał finansowy, który jest potrzebny do rozpoczęcia działalności banku. Banki prywatne są najpopularniejsze, gdyż wszystko co jest w prywatnych rękach działa lepiej niż firmy państwowe, które nie mają konkretnych właścicieli. Dlatego prywatne firmy stoją lepiej, bo ludziom zależy żeby dobrze działały. Właściciele dbają o swoje firmy, gdyż są one źródłem dochodów dla nich i dają finansowe utrzymanie.