Powrót Rodziny na Swoim

W sejmie trwają prace nad przedłużeniem programu Rodzina na Swoim z jednoczesnym wprowadzaniem zmian w tym projekcie. Zmiany mają dotyczyć długości trwania programu (przedłużenie na czas nieokreślony) i zawężenia kręgu osób do niego uprawnionych. Gdy zmiany wejdą w życie z programu będą mogli skorzystać tylko młodzi małżonkowie, z których przynajmniej jeden nie ukończył 40. roku życia. Według zapisów przygotowywanego projektu, jego beneficjenci będą mogli liczyć na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, tj. zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowę domu albo wkład budowlany na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Aby starać się o przyznanie takiej pomocy, trzeba będzie spełnić wiele warunków. Potencjalny kredytobiorca nie może być właścicielem ani współwłaścicielem budynku czy lokalu mieszkalnego. Nie może mu także przysługiwać spółdzielcze prawo do takiego lokalu. Wniosek można złożyć do końca roku kalendarzowego, w którym jeden ze współmałżonków kończy 40 lat, w wypadku gdy drugi przekroczył już ten wiek. Z tej formy nie mogą skorzystać małżonkowie, z których choć jeden był już beneficjentem jakiegoś kredytu preferencyjnego. Wyliczenia wskazują, że Skarb Państwa spłacałby 50 proc. wartości kwoty odsetek przez dziesięć lat od zaciągnięcia kredytu. W dodatku każde dziecko, które pozostawałoby na utrzymaniu rodziny, zwiększa sumę pomocy państwa o kolejne 10 proc. wartości odsetek.