porady biznesowe

porady biznesowe

porady biznesowe – Wybranie odpowiedniego stylu zarządzania ludźmi ma bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania całej firmy. Można przyjąć na przykład tryb wodzowski i po prostu egzekwować wyszczególnione wcześniej wymagania, bez spoufalania się z pracownikami. Można jednak także spróbować wejść z pracownikami w relacje przyjacielskie. Wtedy dochodzi nawet do spędzanie z podwładnymi czasu po pracy. Poznaje się też ich rodziny. Wszyscy mówią sobie po imieniu, a w firmie panuje luźna atmosfera. Wtedy jednak utrudnione staje się narzucanie poleceń i udzielanie reprymendy pracownikom. Mogą oni też próbować wykorzystać sytuację i unikać obowiązków, powołując się na przyjaźń z szefem. Poza tym w razie gdy trzeba kogoś zwolnić, pracodawca staje w niezręcznej sytuacji i trudniej mu zdecydować się na taki krok, chociaż pracownik ewidentnie nie sprawdza się na danym stanowisku. Także pracownikom jednak może być niełatwo. Niektórzy będą brali na siebie dużo tylko dlatego, że poprosi ich o to przyjacielski szef. To sprawi, że wkrótce przestaną lubić swojego kolegę i zaburzeniu ulegną zarówno relacje w pracy, jaki i w czasie wolnym. Kiedy w grę wchodzą sprawy finansowe, zawsze trudno utrzymać znajomość. A jeszcze trudniej, kiedy jedna z osób jest w hierarchii wyżej od drugiej i ma prawo wymagać i sprawdzać, czy wymagania są spełnione.