Podział ról w małych przedsiębiorstwach

Podział ról w małych przedsiębiorstwach

Małe i średnie firmy to organizacje, w których pracownicy stanowią grupę do 250 osób. Międzynarodowy skrót SME używany jest w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, ONZ i Światowa Organizacja Handlu (WTO). MŚP mimo mniejszej liczby pracowników niż w korporacjach, są nierzadko odpowiedzialne za wspieranie innowacyjności i konkurencji w wielu sektorach gospodarki. Zakładanie i prowadzenie firmy typu MŚP nie oznacza, że przedsiębiorstwo nie może w przyszłości stać się międzynarodową organizacją zrzeszającą wiele przedsiębiorstw i oddziałów. Można nawet rozpocząć działalność od skali mikro, czyli jednego pracownika, który jest sam sobie przełożonym. Są przedsiębiorcy, którzy całe swoje zawodowe życie spędzają a prowadzeniu swojej małej działalności ale zwykle rozwój formy oznacza zawiązanie z kimś spółki. Zakładanie i prowadzenie firmy z partnerem biznesowym może być dużo bardziej efektywne, niż w pojedynkę. Najczęściej role w spółce są podzielone na osobę odpowiedzialną za zarządzanie i finanse oraz partnera odpowiedzialnego za wykonawstwo usługi lub wyrobienie produktu. Taki układ jest szansą na rozwój firmy, pod warunkiem że obie strony są przygotowane do wypełniania powierzonych obowiązków i podchodzą do nich w sposób odpowiedzialny oraz rzetelny.