Podstawy CSR w biznesie

Podstawy CSR w biznesie

Skala i charakter korzyści z CSR w organizacji może ulec zmianie w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Eksperci w dziedzinie zarządzania wykazali związek między społeczną odpowiedzialnością biznesu, stanem środowiska oraz wynikami finansowymi firmy. Jednak firmy nie powinny skupiać się na krótkookresowych zyskach przy opracowywaniu strategii CSR. Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje między innymi działania charytatywne i wolontariat, które nie są źródłami bezpośrednich dochodów przedsiębiorstw. Zakładanie i prowadzenie firmy stosującej zasady CSR może być oparte na zasobach ludzkich, rozwoju biznesu i działów public relations w organizacji lub może wynajmować firmy zewnętrzne do prowadzenia cyklicznych lub jednorazowych kampanii. Niektóre firmy mogą wdrożyć zasady CSR oparte na ogólnych wartościach, bez jasno określonego zespołu lub programu. Nierzadko zakładanie i prowadzenie firmy stosującej praktyki CSR służy promowaniu sprawiedliwych i korzystnych praktyk biznesowych w kierunku pracy, społeczności i regionu, w którym spółka prowadzi się działalność oraz ochrony środowiska. Oznacza to na przykład, że firma nie wytwarza szkodliwych lub niszczących produktów, takich jak broń, toksyczne substancje chemiczne lub akumulatory zawierające niebezpieczne metale ciężkie.