Odpowiedzialność społeczna w biznesie

Odpowiedzialność społeczna w biznesie

Zakładanie działalności w niemal każdym przypadku dyktowane jest późniejszymi zyskami, a w najlepszym wypadku sławą i prestiżem. Związane jest to głównie z finansami. Zakładanie i prowadzenie firmy może przybrać również mniej komercyjną ale równie opłacalną formę. CSR, czyli Corporate Social Responsibility oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Jest formą samoregulacji korporacyjnej, zintegrowanej w modelu biznesowym firmy. CSR funkcjonuje jako wbudowany, samoregulujący się mechanizm, dzięki któremu firma monitoruje i zapewnia sobie biznesową aktywność zgodną z duchem prawa, normami etycznymi i regulacjami międzynarodowymi. Nierzadko przedsiębiorstwo stosujące zasady CSR angażuje się w działania, które promują dobro społeczne, a znajdują się poza interesami przedsiębiorstwa i tego, co jest wymagane przez prawo. Zakładanie i prowadzenie firmy w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść korzyści postaci lojalności klientów, wsparcia ze strony wdzięcznych odbiorców i prestiż związany z działalnością nienastawioną na bezpośredni zysk finansowy. CSR to proces mający na celu objąć odpowiedzialność za działania spółki i zachęcać poprzez swoje działania do pozytywnego oddziaływania na środowisko, konsumentów, pracowników, społeczności, zainteresowane strony i wszystkich innych członków sfery publicznej, która może być również traktowana jako interesariusz.