Ochrona kobiety ciężarnej w pracy

Żyjemy czasach dużego bezrobocia. Utrata posady często wiąże się z utratą wszelkich źródeł dochodów dla gospodarstwa domowego. Z tego powodu wiele kobiet rezygnuje z posiadania dzieci, gdyż boi się o to, czy utrzyma pracę i zdoła zapewnić dziecku dobre warunki. Sytuacja staje się trudniejsza, gdy kobieta jest już w ciąży. Kodeks pracy generalnie rzecz biorąc, chroni kobiety ciężarne. Jednak nie każdą umowę obowiązują przepisy kodeksu pracy. Kobieta zatrudniona na umowę o pracę nie może być zwolniona do dnia porodu. Niestety nie dotyczy to umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło. Dodatkowo, jeśli umowa jest terminowa albo na okres próbny, na zastępstwo czy dotyczy osób obywających staż, to pracodawca nie ma obowiązku przedłużać umowy do dnia porodu. Ważną sprawą jest też to, że umowa na czas określony też może nie być podstawą do ochrony kobiety ciężarnej, jeśli ulegałaby ona rozwiązaniu przed upływem 3 miesiąca ciąży. Trzeci miesiąc ciąży upływa po 12 tygodniach ciąży, gdyż jest mierzony, zgodnie z przepisami prawa, według miesięcy księżycowych. Sytuacją, gdy przedsiębiorca także może wcześniej rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży, jest ogłoszenie upadłości czy likwidacji firmy oraz gdy zachodzą okoliczności, w których z winy pracownicy, można rozwiązać umowę o pracę.