Model bankowości spółdzielczej

Ideą funkcjonowania banków spółdzielczych od początków ich istnienia było oferowanie usług bankowych osobom, których nie stać na drogie kredyty. Banki spółdzielcze nie są bowiem nastawione na zysk, choć oczywiście muszą dbać o jak najlepsze wyniki finansowe. Ich celem była ochrona ludzi przed działaniami lichwiarskimi. Zaczęto więc organizować spółdzielnie, które dostarczały niewielkich, niskooprocentowanych pożyczek. Banki spółdzielcze obecne są na rynku do dziś i zajmują na nim w miarę stabilną pozycję. Z jednej strony podlegają one prawu obejmującemu spółdzielnie, z drugiej jednak muszą nadążać za wymogami, jakie wynikają z tego, że są instytucją bankową. Tak więc ich obowiązkiem jest wspieranie lokalnego środowiska, ale także twarde reguły rynku, jakie rządzą w świecie współczesnej bankowości. Te elementy da się jednak pogodzić, o czym świadczy niesłabnąca popularność banków spółdzielczych w Polsce. Bank zrzeszający ma nie tylko obowiązek prowadzenia komercyjnej działalności, ale także musi prowadzić nadzór nad zrzeszonymi w spółdzielni instytucjami bankowymi. Pomaga on we wspieraniu lokalnej społeczności, umożliwia dostęp do nowych technologii, a także wspiera w przygotowywaniu systemów bankowych. Bank zrzeszający udziela ponadto gwarancji finansowych współpracującym z nim instytucjom, co oznacza zapewnienie im stabilności kapitałowej.