Mobbing i przeciwdziałanie mu

Coraz częściej słyszy się w mediach o mobbingu. Kojarzy nam się to słowo głównie ze znęcaniem się pracodawcy nad pracownikiem, jednak nie zawsze tak jest. Pojęcie to odnosi się również do stosunków między współpracownikami. Jest to zachowanie polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu. Wiąże się z poniżaniem czy izolowaniem konkretnej osoby. Pracodawca został zobowiązany ustawą do przeciwdziałania mobbingowi. Musi on podjąć odpowiednie działania, które zapobiegną pojawieniu się tego zjawiska w przedsiębiorstwie lub jeśli już zaistniało, udzieli on pomocy ewentualnym ofiarom. Jedną ze skutecznych metod przeciwdziałania, mobbingowi jest organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników na temat, mobbingu, gdyż może on wystąpić zarówno wśród pracowników wyższego, jak i niższego szczebla. Gdyby pracodawca nie dopełnił tego obowiązku, to mógłby nawet zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę mobbingowanego pracownika. Podsumowując, regulacje prawne w pełni informują, czym jest mobbing i jakie konsekwencje wynikają z tego zjawiska. Ich celem jest przede wszystkim ochrona pracowników i przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Niestety jest on bardzo powszechny w wielu zakładach pracy, a pracownicy boją się mu sprzeciwić. Dlatego szkolenia na ten temat są tak ważne w każdym przedsiębiorstwie.