Legalność własnej firmy

Każda firma jaka prowadzi lub ma prowadzić działalność musi to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie firmy muszą być biznesami legalnymi. Legalność przedsiębiorstwa jest podstawowym warunkiem jego założenia, gdyż nie może powstać firma, które swoje interesy i zyski prowadzi w sposób niezgodny z obowiązanym prawem. Pierwszą oznaką legalności jest zarejestrowanie firmy w specjalnym rejestrze przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca musi dokonać wpisu w takim rejestrze. Działanie firmy zgodnie z prawem, to przede wszystkim prowadzenie interesów w oparciu o przepisy prawa. Działalność prowadzona przez przedsiębiorcę musi być oparta na uczciwości. Zabroniona jest nieuczciwa reklama oraz nieuczciwa konkurencja. W Polsce przedsiębiorców obowiązuje szereg przepisów, przede wszystkim zawarty w kilku ustawach. Ustawy te mają znaczenie zwłaszcza dla klientów, gdyż jeśli firma działa nielegalnie lub nieuczciwie to najbardziej traci na tym Skarb Państwa oraz klienci dokonujący zakupów towarów. Zdarza się tak, że firma działa legalnie, lecz świadczy swoje usługi w sposób nie do końca zgodny z zasadami rynkowymi. Wówczas klienci mają możliwość zaskarżenia działań takiej firmy do specjalnych urzędów, zajmujących się ochroną konsumentów i ich interesów. Przedsiębiorcy również mają taką możliwość.