Koncesje oraz pozwolenia

Różne mogą być rodzaje prowadzonej działalności. Niektóre firmy do działania wymagają otrzymanie przez właścicieli odpowiednich pozwoleń oraz koncesji. Pozwolenia oraz koncesje to prawne uzyskanie zgody na sprzedaż określonych towarów oraz wykonywanie określonych usług. Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga uzyskania takich pozwoleń, gdyż niektóre usługi i towary mają wpływ na życie i zdrowie ludzi. Jednym z rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej, który wymaga posiadania koncesji, jest prowadzenie sklepu sprzedającego broń palną. Sprzedaż broni palnej wymaga uzyskania państwowej koncesji, gdyż broń służy do strzelania, a więc są to narzędzia niebezpieczne dla ludzi. Dlatego prowadzenie koncesji jest potrzebne po to, by broni nie mogły sprzedawać osoby do tego niepowołane, na przykład przestępcy lub osoby mające problemy z własną psychiką. Innym rodzajem działalności, który wymaga uzyskania koncesji, jest prowadzenie sklepu sprzedającego alkohol. Alkohol jest substancją, która ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie człowieka, dlatego należy uzyskać państwowe pozwolenie na jego dystrybucję i sprzedaż. Alkohol w Polsce objęty jest akcyzą, dlatego państwo kontroluje jego sprzedaż na terenie kraju. Ponadto alk holku nie wolno sprzedawać nieletnim, a więc osobom młodym.