Job Sharing w przedsiębiorstwie

Ostatnie lata to czas zmian ekonomiczno-gospodarczych. Wywołały one potrzebę dostosowywania własnej firmy do sytuacji w Polsce. W odpowiedzi na takie zmiany powstał job sharing lub inaczej zwany job pairing. Nazwy te wskazują, czym on jest. Krótko mówiąc, jest to podział jednego stanowiska na dwie osoby. Czas pracy, wynagrodzenie i świadczenia są dzielone proporcjonalnie pomiędzy tymi osobami. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób, które nie mogą pracować na cały etat i które nie mają czasu na całkowite poświęcenie się wykonywanej pracy. Dzięki temu zastosowaniu, tacy pracownicy będą mieć szansę na znalezienie zatrudnienia. Korzyści z tego rozwiązania osiąga również pracodawca. Wzrasta wydajność na danym stanowisku, dwie osoby się uzupełniają i mogą łączyć pomysły. Wzajemnie się też motywują i osiągane przez nich wyniki pracy są wyższe niż jednej osoby. Wady job sharingu to czasami ryzyko związane z tym, czy uda się sprawiedliwie podzielić obowiązki pomiędzy dwie osoby. Poza tym, pracodawca ponosi większe koszty administracyjne. Jednak porównując to z plusami, job sharing jest opłacalny dla obu stron. Powodzenie tego rozwiązania w przedsiębiorstwie jest przede wszystkim uzależnione od organizacji firmy, jej charakteru i od podejścia pracowników do wykonywanej przez nich pracy.