IRR

IRR

Chyba każdy inwestor zapytany o to, czy w coś inwestować, czy nie odpowie po prostu, że nie ważne „czy”, ważne „kiedy”. Jednak jeśli nie każdy, to zapewne zdecydowana większość mniej doświadczonych ludzi chciałaby najzwyczajniej w świecie wiedzieć, czy można zarobić lokując swoje pieniądze w ten, czy inny projekt. Tu z pomocą przychodzi narzędzie zwane wewnętrzna stopa zwrotu IRR (z języka angielskiego Initial Rate of Return). To prosty miernik finansowy, który w sposób klarowny pozwala się zorientować, czy inwestowanie w dany projekt ma sens z ekonomicznego punktu widzenia. Wewnętrzna stopa zwrotu jest bowiem maksymalną stopą dyskontową, przy której możliwy staje się zwrot kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Wkład własny będzie rentowny dopiero wtedy, gdy stopa graniczna – ustalona wcześniej przez inwestora za możliwie najniższą do zaakceptowania stopa rentowności, jest niższa od IRR. Z kolei im większa między nimi różnica, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne związane z danym przedsięwzięciem. Wewnętrzną stopę zwrotu można przedstawić w formie graficznej i matematycznej. Posiada swoje wady, ale z pewnością przyda się każdemu niezdecydowanemu.