Fundusze UE na projekty MŚP

Fundusze UE na projekty MŚP

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest obecnie nasycony funduszami europejskimi. Spora część wielkich inwestycji w przedsiębiorstwach wynika właśnie z możliwości wsparcia firm przez fundusze europejskie. Unia Europejska jest bardzo hojna dla przedsiębiorstw. Oferuje zarówno wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej, jak i dofinansowanie na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Dotacje dla firmy można pozyskać w ramach programów regionalnych wdrażanych przez każde województwo w Polsce, a także w ramach programów krajowych, które wdrażane są przez publiczne jednostki, jakich siedziba mieście się głównie w Warszawie lub dodatkowo wspomagają je Regionalne Instytucje Finansujące w poszczególnych województwach. Dla przedsiębiorstw dostępne są także środki na poziomie europejskich, o których wnioskowanie należy ubiegać się bezpośrednio w instytucjach UE poza granicami kraju. Przedsiębiorstwa mogą także korzystać z funduszy innych państw Unii Europejskiej, które oferują wsparcie dla mniej rozwiniętych krajów. Takimi programami są na przykład programy szwajcarskie. Zakres wsparcia z funduszy dla MŚP oferowany jest przez kilka programów operacyjnych. Należą do nich: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz szesnaście regionalnych programów operacyjnych wdrażanych przez samorządy wojewódzkie.