Firma w formie spółki akcyjnej

Jeśli chce się prowadzić działalność gospodarczą na rynku, to należy określić w jakiej formie prawnej taka firma ma działać. Znaczenie ma tutaj liczba wspólników biorąca udział w firmie oraz kapitał zakładowy. Szczegóły wszystkich rodzajów spółek oraz zasady ich prowadzenia określone są w kodeksie spółek handlowych. Dokładniejszy opis wszystkich spółek działających na rynku można także znaleźć w podręczniku do prawa handlowego autorstwa profesora Andrzeja Kidyby. Ten podręcznik jest podstawową książka do nauki prawa handlowego na uczelniach prawniczych w Polsce i jest zmorą wszystkich studentów uczących się prawa lub administracji, gdyż jego objętość to ponad tysiąc stron, na których szczegółowo opisano mechanizmy funkcjonowania spółek handlowych w Polsce. Jedną z najpopularniejszych rodzajów spółek w Polsce jest spółka akcyjna. Spółka akcyjna to spółka, która składa się z akcjonariuszy. Akcjonariuszami się osoby, które posiadają akcje danej firmy. Spółki akcyjne są notowane na giełdzie papierów wartościowych, a akcje takich spółek są dostępne do zakupu przez wszystkich chętnych, dysponujących własnym kapitałem na ich zakup. Akcjonariusze spółki zbierają się regularnie na walne zebrania akcjonariuszy, na których omawiane są wszystkie ważne z punktu widzenia ich spółki sprawy. Walne zgromadzenia odbywają się najczęściej raz w miesiącu i trwają przez pewien czas.