Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od lipca 2011 roku w internecie można sprawdzić każdą osobę fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo. Oznacza to, iż obowiązkowo, w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, zawierającej zarejestrowane przez osoby fizyczne podmioty gospodarcze, są one na bieżąco aktualizowane. Osoba fizyczna, która chce założyć działalność gospodarczą może dokonać tej czynności samodzielnie. Zakładanie firmy przez osobę fizyczna odbywa się obecnie właściwie bez udziału podmiotu zewnętrznego, publicznego, urzędu. Służy do tego portal internetowy, aplikacja jaką jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEiDG jest ogólnopolską bazą, w której można sprawdzić czy dana osoba prowadzi przedsiębiorstwo w formie tzw. jednoosobowej działalności lub w formie spółki cywilnej. Wpis do ewidencji jest bezpłatny. W bazie tej można także sprawdzić kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej) oraz zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa. Obecnie w spółkę z o.o. może przekształcić się także osoba fizyczna prowadząca działalność dotychczasowo na podstawie wpisu do CEiDG. Za pomocą portalu można także dokonać zmiany we wpisach do ewidencji w zakresie prowadzonej działalności. Jeśli chcemy sprawdzić czy dana osoba prowadzi firmę wystarczy tylko podać jej imię, nazwisko lub inne dostępne dane, jak np. nazwę firmy, adres czy numer NIP i zweryfikować to w bazie CEiDG.