BPM jako filozofia zarządzania firmą

BPM jako filozofia zarządzania firmą

BPM, czyli zarządzanie procesami biznesowymi to filozofia prowadzenia firmy, w myśl której schematy działań obowiązujące w organizacji powinny być bezustannie monitorowane i optymalizowane tak, aby prowadziły do poprawy kondycji firmy na rynku. Zakładanie i prowadzenie firmy jest bowiem nieustanną próbą uczynienia jej bardziej rentowną i konkurencyjną wobec ofert produktów lub usług na rynku. Wynika to z dynamiki otoczenia biznesowego w praktycznie każdej branży. Bezustannie do obrotu wchodzą innowacyjne rozwiązania, ulepszenia, większa automatyzacja i inne nowości, do których musi dostosować swoją działalność firma nastawiona na sukces. W przeciwnym wypadku niedopasowanie do obowiązujących trendów może doprowadzić do kryzysu, a w najgorszym wypadku – do upadku przedsiębiorstwa. Zakładanie i prowadzenie firmy w zgodzie z BPM oferuje podejście do integracji organizacyjnej zarówno pod kątem ludzkim i technologicznym. BPM może być również określane jako zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa poprzez procesy. Jest to podejście zdecydowanie zorientowane na wyniki. Konkretniej oznacza to zarządzanie procesami metodą, która przyczynia się do poprawy wyników spółki w coraz bardziej złożonym i ciągle zmieniającym się środowisku, czyli w obliczu postępu technologicznego i funkcjonalnego.