Banki prywatne na świecie

Istnieje wiele rodzajów banków na świecie. Można podzielić te instytucje według różnych sektorów. Najpopularniejszymi bankami na świecie są banki komercyjne, czyli banki prywatne. Banki prywatne zakładane są przez prywatne osoby lub przez dane przedsiębiorstwa. Aby założyć taki bank, potrzebne jest to tego spełnienie określonych kryteriów. Takie kryteria ustalone są w prawie. W Polsce służą do tego celu określone ustawy, przede wszystkim jest to ustawa o prawie bankowym. Istnieje także specjalna komórka, która zajmuje się pilnowaniem czy tworzone i działające banki realizują wszystkie zawarte w prawie postanowienia. Tą komórką jest nadzór bankowy, który czuwa nad działalnością banków w Polsce, po to by nie dochodziło do nieprawidłowości w działalności banków. Przede wszystkim aby założyć bank prywatny, potrzeba posiadać odpowiednią ilość kapitału pieniężnego Taki kapitał to kilkaset tysięcy złotych. Banki muszą posiadać swoje rezerwy pieniężne, dlatego że to instytucje, które działają w oparciu o zaufanie klientów. To zaufanie nie można być jednak nie poparte żadnymi prawnymi gwarancjami, dlatego obostrzenia dla banków są duże. Osoby zakładające banki muszą posiadać wykształcenie, które związane jest z bankowością, nie mogą być to osoby, które ukończyły tylko szkoły podstawowe i licea.