Banki państwowe na świecie

Banki można wyróżnić na kilka rodzajów. Istnieją banki prywatne, ale istnieją też banki państwowe. W Polsce jednym bankiem w pełni państwowym jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to jedyny bank państwowy, który umożliwia realizowanie operacji bankowych. Bankiem państwowym w Polsce jest też Narodowy Bank Polski, jednak jest to bank zupełnie innego typu. Narodowy Bank Polski to bank centralny. W tym banku nie można realizować prywatnych operacji pieniężnych. Narodowy Bank Polski pełni rolę banku wszystkich banków. Jest to bank, który sprawuje nadzór nad innymi bankami. Dlatego nie jest on klasyfikowany jako bank państwowy. Narodowy Bank Polski pełni bardzo ważną rolę w polskim systemie bankowym, gdyż wykorzystuje się go do kilku celów. Przede wszystkim za pomocą Narodowego Banku Polskiego realizowane są wszystkie inwestycje finansowane ze Skarby Państwa. Bank ten jest też odpowiedzialny za emisję państwowych środków płatniczych, legalnie w Polsce funkcjonujących. Takimi środkami finansowymi są banknoty oraz monety. Bank państwowy w Polsce to przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to bank, za pomocą którego można wykonać wszystkie operacje, jakie normalnie wykonuje się w banku. Bank ten w całości należy do Skarbu Państwa, jest finansowany ze środków publicznych, choć zarabia na siebie.