Zasady dofinansowania z Urzędu Pracy

Co roku Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Jednak żeby przyznać takie dofinansowanie, konieczne jest zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić propozycję odpowiedniego zabezpieczenia. Są następujące formy zabezpieczenia przyznanych środków: a)poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego (przez dwie osoby); b)blokada środków własnych na rachunku bankowym; c)akt notarialny o po oddaniu się egzekucji przez dłużnika; nd)weksel z poręczeniem wekslowym (aval); e)gwarancja bankowa; f) zastaw na prawach lub rzeczach. W pierwszym przypadku poręczyciele winni legitymować się stałym zatrudnieniem i osiągać wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż 2000,00 zł. brutto lub osiągać dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na takim samym poziomie. Jeden z poręczycieli może być rencistą lub emerytem ale nie może przekroczyć 70 roku życia. Poręczyciel w związku małżeńskim musi mieć zgodę małżonka. Poręczycielem nie może być współmałżonek, osoba przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub ryczałtu. Zatrudniony poręczyciel musi doręczyć oświadczenie o uzyskiwanych dochodach i kopię dowodu osobistego. Poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą musi przedstawić oświadczenie o dochodach, zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, dokument stanowiący podstawę prawną firmy i kopie dowodu osobistego. Jeśli poręczycielem jest emeryt lub rencista musi przedstawić oświadczenie o dochodach i kopie dowodu osobistego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments