Zarządzanie w organizacji

Zarządzanie w organizacji

Zarządzanie we wszystkich biznesowych i organizacyjnych działaniach jest aktem koordynacji wysiłków ludzi w celu osiągnięcia pożądanych celów i efektów przy użyciu dostępnych zasobów, w możliwie sprawny i skuteczny sposób. Zarządzanie obejmuje planowanie, organizowanie pracy personelu, co ma na celu kierowanie i kontrolowanie organizacji. Organizacją można nazwać grupę jednej i więcej osób lub podmiotów. Wspólne wysiłku służą realizacji celu. Zakładanie i prowadzenie firmy polega w dużej mierze na zarządzaniu. Obejmuje ono wdrożenie strategii kierowania zasobami ludzkimi, środkami finansowymi, zasobami technicznymi oraz naturalnymi. Zarządzanie w odniesieniu do kapitału ludzkiego poprzez dialog i odpowiedzialne przywództwo ma prowadzić do sukcesu przedsiębiorstwa. Oznacza to skuteczną komunikację, stosowanie odpowiednich technik motywacyjnych w zespole i promowanie wspólnego sukcesu jako głównej wartości w przedsiębiorstwie. Plany, pomiary, motywacyjne narzędzia psychologiczne, cele i środki ekonomiczne (zysk itp.) są najważniejszymi elementami zarządzania. Zakładanie i prowadzenie firmy jest na tyle skomplikowanym zadaniem, że określenie właściwych technik zarządzania może zająć dużo czasu. Jeśli pierwsza metoda się nie powiedzie, warto zasięgnąć porady specjalistów lub zatrudnić osobę wykształconą pod kątem zarządzania.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

Comments

comments