Zalety i wady kupna na raty

Wielu z nas ze względu na zbyt mało środków pieniężnych decyduje się na kupno na raty. Sprzedaż na raty występuje gdy przedsiębiorstwo sprzedaje rzeczy ruchome osobie fizycznej, natomiast kupujący płaci za nią w ratach a rzecz jest wydana przed spłaceniem całości sumy. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady przedmiotów z tytułu rękojmi może być wyłączona lub ograniczona tylko w przewidzianych przepisach. Przy sprzedaż za ponad dwa tysiące złotych sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić pisemnie umowę. Kupujący może płacić raty przed terminem płatności. W takim przypadku kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów N B P. Sprzedawca może żądać uiszczenia całej sumy, w przypadku uchybienia poszczególnych rat tylko jeśli było to zawarte w umowie na piśmie a kupujący zwleka z zapłatą co najmniej za dwie raty a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. Wtedy sprzedawca jest zobowiązany do wyznaczenia terminu do zapłacenia zaległości. Jeśli kupujący się mimo to nie wywiąże z zobowiązań sprzedawca może odstąpić od umowy. Przepisy dotyczące zakupu na raty można znaleźć w Kodeksie Cywilnym Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży, Rozdział I Sprzedaż na raty, Art. 583

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments