Rodzaje i metody kalkulacji

W przedsiębiorstwie produkcyjnym, na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się podziału kosztów na wyroby gotowe i produkcję niezakończoną. Robi się to w celu przeprowadzenia kalkulacji, czyli obliczenia jednostkowego kosztu produktu zakończonego i niezakończonego. W tym celu trzeba umieć rozróżniać koszty, które można zaliczyć do kosztów wytworzenia i te, których nie zalicza się do wyżej wymienionych kosztów. Ze względu na czas i podstawy sporządzania kalkulacji, możemy wyróżnić: po pierwsze, kalkulację wstępną. Sporządza się ją jeszcze przed przystąpieniem do produkcji. Opiera się na planowanych i założonych normach. Dzięki niej można ustalić ile, w przybliżeniu, będzie kosztował firmę jeden wyrób gotowy i niezakończony. Dodatkowo, po doliczeniu kwoty zysku, uzyskamy cenę jednego wyrobu, po której będzie można go nabyć. W ten sposób tworzy się ofertę dla klientów. Drugim rodzajem kalkulacji jest kalkulacja wynikowa, sporządzana po zakończeniu procesu produkcji. Daje ona rzeczywisty obraz poniesionych kosztów. Przedsiębiorstwo może korzystać z jednej z czterech metod kalkulacji. Do wyrobów technologicznie nieskomplikowanych, kalkulację podziałową prostą lub ze współczynnikami. Natomiast do produktów technologicznie skomplikowanych, kalkulację doliczeniową zleceniową lub asortymentową.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments