Pracownik w firmie to obowiązek

Pracownik w firmie to obowiązek

Z biegiem czasu i rozwoju przedsiębiorstwa konieczne jest zwiększanie zatrudnienia. Jednakże obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników są czasem nie do pokonania, zwłaszcza przez mikro i małe firmy. Na początku pojawia się problem związany z organizacją naboru pracowników. Nabór kandydatów do pracy jest kluczowym elementem dalszego rozwoju firmy. Wymagania co do stanowiska powinny być przemyślane. Tu nie tylko wiedza, doświadczenie czy wykształcenie powinny mieć decydujące znaczenie, ale także indywidualne cech osobowe danego kandydata. W pracy liczy się bowiem dobra organizacja, a także umiejętność współpracy czy pracy w zespole oraz kreatywność, pomysłowość i odpowiedzialność za podjęte działania. Po nawiązaniu stosunku pracy z pracownikiem na pracodawcę spada szereg obowiązków związanych z utrzymaniem etatu i stanowiska pracownika. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi szkolenia z zakresu BHP, a także szkolenia stanowiskowe, tematyczne. Pracodawca co miesiąc musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i dopełniać w tym względzie wszystkich innych obowiązków ubezpieczeniowo-podatkowych. W grę wchodzą też kwestie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz sprawy kadrowo-placowe, w tym dbanie o terminowość urlopów i innych zasiłków pracowniczych. Pracowni w firmie to odpowiedzialność po stronie pracodawcy, ale także i niebiedny element w rozwoju przedsiębiorstwa.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

Comments

comments