Podział firm na mikro, małe, średnie i duże

Podział firm na mikro, małe, średnie i duże

Wiedza przyszłych przedsiębiorców na temat form prawnych przedsiębiorstw oraz ich podziału na odpowiednie grupy jest niewielka. Powszechnie często używa się pojęć: mała firma, duża firma. Faktycznie jednak istnieje podział na mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa i inne podmioty, czyli na przykład takie, w których udziały mają podmioty publiczne typu samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki, inne publiczne jednostki organizacyjne czy Skarb Państwa. Mikro firmy obejmują przedsiębiorstwa jednoosobowe czy podmioty prowadzone przez osobę fizyczną w firmie wpisu do CEiDG lub KRS – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przekształconą np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mikroprzedsiębiorstwa to też wszystkie firmy, które zatrudniają maksymalnie do 10 osób, czyli maksymalnie 9,99 osoby w przeliczeniu na roczne jednostki robocze (RJR). Do osób zatrudnionych zaliczamy także właściciela przedsiębiorstwa. Z kolei małe przedsiębiorstwa to podmioty zatrudniające do 10 do 49,99 osób w przeliczeniu na RJR. Średnie firmy to podmioty zatrudniające od 50 do 149,99 osób. Duże przedsiębiorstwa to firmy zatrudniające od 250 i więcej. Do osób zatrudnionych nie zaliczamy osób przebywających w przedsiębiorstwie na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Comments

comments