Myślenie projektowe w firmie

Myślenie projektowe w firmie

Niemal każde działanie podejmowane w firmie jest projektem. Jest jakimś określonym ciągiem zdarzeń, kosztów, które maja swój cel i musza przełożyć się na zaplanowane efekty. Myślenie projektowe w firmie zastępuje obecnie dawne formy planowania. Każde zadanie w projekcie firmy musi mieć swój moment wejścia i wyjścia. Planowanie kosztów, udział czynnika ludzkiego w firmie, zarządzanie czasem i zarządzanie jakością to standardy myślenia projektowego. Dobry projekt to projekt przemyślany, to ciąg zdarzeń, które muszą stanowić jeden cel, to weryfikacja kosztów, które trzeba ponieść i zysków, które planuje się osiągnąć. Nowoczesne rozwiązania w firmie, które są jej małymi projektami coraz częściej delegowane są na kierowników projektów lub managerów lub zewnętrznych konsultantów czy koordynatorów projektów. Koordynator projektu w firmie to często też kierownik działu czy dyrektor pionu. Myślenie projektowe musi jednak być podporządkowywane różnych wymogom prawnym, jak polityki horyzontalne czy aspekty środowiskowe w firmie. W myśleniu projektowym kluczowe znaczenie odgrywają też zamówienia publiczne w firmie. Przetargi wyznaczają bowiem granice czasowe, w których projekt może być zrealizowany z uwagi na terminy, jakie określone są w procedurach przetargowych wynikających z prawa zamówień publicznych.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

Comments

comments