Firma a oznaczenie przedsiębiorstwa

Firma a oznaczenie przedsiębiorstwa

W języku potocznym wręcz nadużywane jest słowo firma. Masz firmę, prowadzisz firmę, co to za firma i tym podobne pytania słyszymy nieustannie. Warto jednak zwrócić uwagę na poprawne używanie pojęć: firma, przedsiębiorstwo czy oznaczenie firmy. Firma to bowiem jedynie nazwa, pod która działa określone przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo z kolei to ciąg zorganizowanej struktury: adres wykonywania pracy, zespół ludzi, nieruchomości, urządzenia, maszyny, oprogramowanie, pojazdy itp. elementy wykorzystywane na poczet prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei oznaczenie przedsiębiorstwa to także sama nazwa czyli firma, pod którą ona działa, ale także szerzej: jej charakterystyczne logo, hasło reklamowe, wyznacznik medialny. Poprawnie zatem powinniśmy pytać – czy prowadzisz przedsiębiorstwo a nie czy prowadzisz firmę. Podobnie w pytaniach o nazwę przedsiębiorstwa – jaka jest nazwa twojego przedsiębiorstwa albo pod jaka firma działa twoje przedsiębiorstwo. Mówiąc: sprzedałem firmą nie mammy przecież na myśli tylko sprzedaży samej marki, nazwy, renomy firmy, ale przede wszystkim sprzedaż składników majątkowych przedsiębiorstwa. Stąd powinniśmy używać zwrotu: sprzedałem przedsiębiorstwo. Firmą jest bowiem tylko nazwą, która musi zostać oficjalnie wpisana do odpowiednich rejestrów, widnieć na fakturach i innych dokumentach księgowych, stronie internetowej oraz być używana do korespondencji z innymi podmiotami.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

Comments

comments