Dokumenty bez których nie ruszy firma

Dokumenty bez których nie ruszy firma

Zgromadzenie dokumentów i informacji potrzebnych do zarejestrowania firmy trochę zajmuje. Do rejestracji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, w tym przez wspólnika spółki cywilnej potrzebne są przede wszystkim numery PESEL, REGON, NIP. Dane, które wpisujemy do formularza rejestracji obejmują oprócz daty urodzenia także miejsce zamieszkania i adres doręczeń korespondencji. Ważnym elementem formularza jest podanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz ewentualnych dodatkowych miejsc wykonywania działalności. Ważne jest tez podanie poprawnej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Data ta może być późniejsza niż data uzyskania samego wpisu. Często za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej podaje się datę od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wpisu. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej podana we wpisie do ewidencji będzie bowiem krążyć za przedsiębiorcom przez wszystkie lata prowadzenia firmy. Stąd ważne by była prosta do zapamiętania. We wpisie do ewidencji podajemy tez kody PKD czyli kody planowanej do wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności Gospodarczej. Jeżeli działalność osoby fizycznej będzie prowadzona tylko i wyłącznie w formie spółki cywilnej, to we wpisie należy podać numer REGON spółki cywilnej. Formularz wpisu do ewidencji pozwala także na podanie adresu strony internetowej firmy oraz adresu e-mail do kontaktu.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

Comments

comments