Wpłaty

WiPlandia, czyli Normalny Kraj.Pomysł i opracowanie R. Urbanowicz & L. Włodarczyk


Różnorodne i dynamiczne społeczeństwo

- Więcej...

-> Prawdziwe elity wzorem dla wszystkich

-> Możliwość szybkiego awansu społecznego

Silna i niezależna rodzina

- Więcej...

-> Rodzice wychowują swoje dzieci

-> Więcej wolnego czasu

-> Liczna rodzina – najlepsze zabezpieczenie na przyszłość

Bezpieczne ulice, skuteczny wymiar sprawiedliwości

- Więcej...

-> Skuteczna policja

-> Sprawiedliwe sądy

-> Poważne kary dla poważnych przestępców

-> Nowoczesna i zawodowa armia

Stabilna scena polityczna

- Więcej...

-> Koniec awantur i dzielenia obywateli

-> Nasza konstytucja – pewnik stabilności i dalszego rozwoju

-> Władza silna w swym (trój)podziale

Dobrze płatna i łatwo dostępna praca

- Więcej...

-> Koniec podziału na pracowników i pracodawców!

-> Konkurencja – pewny gwarant wzrostu zarobków.

Tańsze zakupy

- Więcej...

-> Niższe podatki – tańszy towar

-> Jakość dyktowana przez konsumenta

-> Większy wybór – charakterystyczna cecha wolnego rynku

Szybki rozwój technologiczny

- Więcej...

-> Sprzyjające warunki rozwoju technologicznego.

-> Technologiczny wyścig podyktowany konkurencją

-> Kraj przyjazny fachowcom i technologiom z zagranicy

Rozwinięta sieć autostrad, kolej przyjazna pasażerom

- Więcej...

-> Prywatyzacja PKP – kolej dla klienta, nie klient dla kolei

-> Rozbudowana sieć dróg i autostrad

-> Motoryzacyjny boom w centrum Europy

-> Komunikacja miejska na miarę naszych czasów

Nowoczesne i wydajne rolnictwo i rybołówstwo

- Więcej...

-> Rolnictwo opłacalne i dochodowe

-> Technologiczny i kulturowy rozwój wsi

-> Nowa wizja polskiego wybrzeża

-> Łatwy dostęp do tradycyjnych wyrobów

Kultywowanie polskich tradycji

- Więcej...

-> Polska otwarta na wszystkich partnerów

-> Nawiązanie do najlepszych momentów polskiej historii

Energetyka

- Więcej...

W przygotowaniu

Czyste środowisko

- Więcej...

W przygotowaniu.

Rozwinięta opieka medyczna bez kolejek

- Więcej...

-> Prywatne leczenie – szansa na zdrowie

-> Deregulacja farmaceutyki – tanie i dostępne leki

-> Nowa wizja ubezpieczeń zdrowotnych

Szkoły i uczelnie światowej klasy

- Więcej...

-> Dynamiczny rynek – podstawa rozwoju nauki

-> Najlepsza edukacja dla naszych dzieci

-> Realna wartość studiów

Pewne i wysokie emerytury

- Więcej...

-> Gwarancja wypłaty nabytych emerytur

-> Nowe możliwości ubezpieczenia

-> Indywidualne podejście do każdego

Sprawiedliwy system wsparcia najuboższych

- Więcej...

-> Wydajna pomoc charytatywna

-> Premiowanie pracy zamiast lenistwa

Kultura i Sztuka przez duże „S”

- Więcej...

-> Sztuka, która broni się sama

-> Naturalny pluralizm kulturowy

-> Różnorodna oferta medialna

Rozwój sportu i kultury fizycznej

- Więcej...

-> Prywatny kapitał – szansa dla polskich klubów

-> Stadiony nie tylko dla zawodowców

Turystyka XXI wieku

- Więcej...

-> Różne wymiary turystyki

-> Costa Baltica, Zakopane Winter Center