list

Wpłaty i składki członkowskie


Partia Wolność i Praworządność tak jak armia aby działać potrzebuje na działanie funduszy.

Nie ukrywamy że liczymy w tej mierze na Twoje wsparcie.

Jeśli więc bliskie są Ci poglądy przez nas głoszone i zechcesz nas wspomóc - prosimy o finansowe wsparcie idei.

Musisz jednak pamiętać, że:

-> Wpłaty pochodzić mogą TYLKO od osób prywatnych. W wypadku wpłaty z konta bankowego NIE MOŻE być to konto firmowe ani firmowe konto osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza.

-> Zlecenia mogą pochodzić tylko od obywateli polskich, posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

-> W zleceniach podać należy imię, nazwisko i adres zamieszkania darczyńcy. Anonimowe przekazy pocztowe podlegają przepadkowi na rzecz skarbu państwa. (a tego nie chcemy - państwo ma i tak za wiele naszych pieniędzy).

-> W tytule proszę wpisać miesiąc lub okres składkowy, za który opłacamy składkę, np. luty '10, styczeń-czerwiec '10 itp.

-> Darowizny na rzecz partii politycznych nie podlegają odliczeniom podatkowym.

-> UWAGA! Partiom nie wolno przyjmować wpłat z kont zagranicznych.Konto WiP w PKO S.A.

81 1240 6003 1111 0000 4943 3515

Partia WiP

ul. 3 Maja 100

05-420 JózefówWysokość składek:


10 zł - osoby do ukończenia 23 roku życia;

10 zł - studenci;

25 zł - pozostali.