Skład Rady oraz Prezesi Partii "Wolność i Praworządność"W skład Prezydium wchodzą:

Janusz Korwin-Mikke (Prezes)

Agata Rymaszewska (Wiceprezes) - agata.rymaszewska@partiawip.pl

Jerzy Szałaciński (Wiceprezes) - jerzy.szalacinski@partiawip.pl

Anna Orzechowska (Skarbnik) - anna.orzechowska@partiawip.pl

Marcin Parysz (Sekretarz Generalny)

W skład Rady wchodzą:

Mieczysław Burchert

Maciej Adamski

Adam Król

Paweł Zuziak

Daniel Piotr Filipowicz

Tytus Królikowski

Leszek Włodarczyk

Małgorzata Maria Szmit

Zuzanna Korwin-Mikke

Rada honorowa

prof. dr Stanisław Kalinkowski

Janusz Lenarczyk

Ewa Matelska-Świat

Zbigniew Jerzy Podkidacz

Adam Józef Zwierz

Maria Zabierek

Krystyna Waleria Sienkiewicz

prof. dr Andrzej Marek Stankiewicz

Sylwetki WiP'owców

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszymi działaczami: http://partiawip.pl/sylwetki/